Strict Standards: Static function CreoleTypes::getType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 124 Strict Standards: Static function CreoleTypes::getNativeType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 133 Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa - projekt
KROŚNIEŃSKI KLUB SENIORÓW
LOTNICTWA   im. gen. pilota Ludomiła Rayskiego

Historia

PATRON KROŚNIEŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW
gen. pil. inż. LUDOMIŁ A. RAYSKI
29.12.1892 - 11.04.1977

 

 

MOTTO:
"Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie wspanialsze wznieść,
Bo na nich się jeszcze święty płomień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I Wy winniście im cześć !!!"
/A. Asnyk/

 

 

17 listopada 1981r Uchwałą Zebrania Założycielskiego powołano do życia Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim. Na tymże zebraniu, na wniosek Kol. Władysława Kubowicza, nadano Klubowi imię gen. Ludomiła Rayskiego, wychowanka krośnieńskiego Gimnazjum i jednego z inicjatorów budowy węzła lotniskowego w Krośnie.

 

W skład pierwszego Zarządu Klubu weszli:

 

Kol. Balcerzak Feliks – Przewodniczący Zarządu
Kol. Kubowicz Władysław – z-ca Przewodniczącego
Kol. Tenerowicz Franciszek – Sekretar
Kol. Makulski Bronisław – Skarbnik
Kol. Kusiba Józef – Członek Zarządu

 

Powołano również Zespół Historyczny w skład, którego weszli:

 

Kol. Kusiba Józef – Przewodniczący Zespołu
Kol. Postępski Zdzisław – Członek Zespołu
Kol. Litwiński Bogdan – Członek Zespołu

 

Powołano także Zespół Organizacyjny w składzie:

 

Kol. Tenerowicz Franciszek – Przewodniczący
Kol. Chodorowski Zbigniew – Członek
Kol. Szuber Zbigniew – Członek
Kol. Zajdel Zygmunt – Członek

26 listopada 1981r pismem L.dz. 4/81, Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. L. Rayskiego przy Aeroklubie Podkarpackim wystąpił do Rady Seniorów Lotnictwa – Zarządu Głównego Aeroklubu PRL z wnioskiem o zatwierdzenie. W dniu 7 grudnia 1981r Rada Seniorów Lotnictwa ZG APRL zatwierdziła powstanie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie.

 

Marsz Lotników

 
W 2018 roku mija sto lat od powstania Lotnictwa Polskiego. Jest to niewątpliwa okazja do tego żeby przypomnieć pełną treść Marsza Lotników i informacje o jego autorach,gdyż nie wszyscy wiedzą ,że było ich dwoje.

 Melodię Marsza Lotników rozpoznaje łatwo każdy człowiek związany z awiacją,ale czy zna jego genezę?


Marsz Lotników narodził się w latach trzydziestych XX wieku na fali entuzjazmu i zachwytu społecznego ówczesnym lotnictwem zarówno sportowym jak i wojskowym. Początek lat 30-tych to okres, w którym zaczęły powstawać w Polsce nowoczesne konstrukcje samolotów, Polscy piloci zaczęli odnosić sukcesy w międzynarodowych zawodach. Któż nie zna nazwisk: Bolesław Orliński, Stanisław Skarżyński, Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura, Jerzy Bajan czy też Gustaw Pokrzywka. W takiej atmosferze powstawał Marsz Lotników a twórcami tego utworu były nieprzeciętne osoby. 
 
 Piękno kompozycji i siła tekstu sprawiły, że Marsz Lotników do dzisiaj pozostał hymnem polskiego lotnictwa i często jest grany przy okazji wielu uroczystości.

 

 

 
Kompozytor muzyki:
 
Stanisław Latwis.
 
 Urodził się 19 czerwca 1906 roku we Stanisławowie pod Witebskiem.

 Pilot 111 Eskadry I Pułku Lotniczego w Warszawie. Latał na wielu typach samolotów lat 1920-1937. 
Jego kompozycję po raz pierwszy odegrano na uroczystości 10-lecia powstania Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie 5 października 1937 a Dowództwo Lotnictwa zaakceptowało ten utwór jako Marsz Lotników Polskich. Por. pilot Stanisław Latwis zginął śmiercią lotnika 29 maja 1935 podczas szkolenia młodych pilotów pilotując samolot Potez XV w Dęblinie. /nie doczekał się oficjalnego uznania jego utworu za Marsza Lotników Polskich./ 
Został pochowany na cmentarzu wojskowym w Warszawie na Powązkach.

Anna Zasuszanka   autorka słów Marsza Lotników Polskich urodziła się 7 grudnia 1906 w Książu Wielkim /Kieleckie/Ukończyła Szkołę Średnia im. Błogosławionej Kingi w Kielcach oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
 Była nauczycielem języka polskiego w II-gim Żeńskim Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.
 W roku 1939 wraz z mężem kpt. obs. Krzysztofem Dobrowolskim wyjechała do W. Brytanii angażując się społecznie do prac w polskich formacjach lotniczych. W 1947 wróciła do kraju i pracowała społecznie dla Aeroklubu Kieleckiego.
 Była wielką sympatyczką i działaczką lotnictwa. Zmarła 13 stycznia 1989 pochowana w grobie rodzinnym na Starym cmentarzu w Kielcach.

 
Dziś Marsz Lotników wykonywany jest na wszystkich uroczystościach lotniczych z powagą hymnu narodowego.

 
 
Marsz Lotników

 

Lotnik – skrzydlaty władca świata bez granic
Ze śmierci drwi, w twarz się życiu głośno śmieje.
Drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic,
Smutki mu z czoła pęd zwieje.

Refren:
Jak mocno silnik gra, jak śmiało śmigło tnie!
Już ginie pośród chmur najśmielszych orłów niebotyczny ślad,
Nie straszny mrok i mgła, nie straszny wiatr, co dmie,
Jesteśmy od Ikara mędrsi o tysiące lat!

Czasem silnika konie ogniem się rozpala,
Przyczajone śmigło przytnie spadochronu śliską nić.
Męczy się mózg i dłonie, serca w piersiach walą,
Bośmy młodsi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć!

A jeśli z nas
Ktoś legnie wśród szaleńczych jazd ,
Czerwieńszy będzie kwadrat,
Nasz lotniczy znak,
Znów pełny gaz!
Bo cóż, że spada któraś z gwiazd,
Gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak.

A tych, co pozostali, trwoga nie przenika,
Radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża z śmigieł krzyż.
Nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika.
“Lecieć, a nie dać się mijać” – zawsze wzwyż.

Zawrót, korkociąg śmiały i linek wycie
I wyrównanie, aż się zgięły kwiaty jasne,
Krąg ziemi oszalały ginie w błękicie,
Pięć części świata za ciasne,

Srebrne Kościuszki kosy lśnią na maszynie,
Kształt rogatywki na gwiaździstym tle sztandaru,
Łączą się krajów losy w braterskim czynie,
Krew za krew, naród za naród !

Leć w górę znaku nasz! Nie trzeba wcale słów
Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart.
My Polski czujna straż, husarii dawnej huf,
Nie ścichnie nigdy w dali mocny głos silnika
Hej – na start!

 
Historia szachownicy
Twórca szchownicy był Stefan Stanisław Stec pilot,inzynier walczący w wojsku polskim i austro-węgierskim. Podczas służby w wojsku austro-węgierskim ozdobił swój samolot Albatros D III Oef godłem szachownicy stosując ją jako godło osobiste.Pod koniec 1919 roku rozkazem Hipolita Łossowskiego znak ten zaadaptowano jako znak polskich samolotów.Przed 1918 rokiem samoloty polskiej armii byłyoznaczane na różne sposoby wskazujące na przynależność narodową.Nie było jednak zunifikatowanego systemu i niektórzy piloci pozwalali sobie na zupełną dowolność w oznaczniu samolotów.

Szachownica została na samolocieFokker D.VIII(E.V)nr001,na którym Stefan Stec zestrzelił samolot Ukraiński Nieuport11 29 kwietnia 1919r. Było to pierwsze zwycięstwo powietrzne  lotnictwa polskiego. Pierwsza szachownica miała cztery pola,przy czym lewe górne było czerwone.

Od 1921 roku wprowadzono niewielką zmianę w wyglądzie szachownicy,ponieważ ujęto ją w obwódkę o kolorach przeciwnych do koloru,który obejmują.

.

Szachownica wraz z biegiem czasu zmieniła swoją kolorystykę.W 1924 roku uznano,że ma być ona malowana kolorem okreslanym jako czysty cynober.Uprzednio stosowano kolor karmazynowy.
Szachownica miała niezmieniony wygląd przez 70 lat. W 1993 roku, doszło do zmiany układu pól szachownicy, decyzją polskiego sejmu. Kolejność pól została odwrócona, przez co pierwszym kolorem z lewej, stał się biały.
Decyzja o zamianie kolorów była podyktowana zgodnością z heraldyką. Szachownica zaczynająca się od koloru czerwonego (w lewym górnym polu), została uznana za nieprawidłową, ponieważ przeczyła zasadom heraldyki. Do tej zmiany doszło w 1993 roku.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Historia lotnictwa (plik .pdf)

Historia Aeroklubu Podkarpackiego i KKSL (plik .docx)

 

 

Jeszcze więcej hitstorii związanej z lotnictwem:

Galeria foto z odsł‚. Tab.Pam

Zarząd KKSL 1999-2014r.

 Historia Aeroklubu Podkarpackiego od początków do 2017.pdf

40 lat Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Byli wśród Nas:

Informacje o byłych członkach KKSL z strony http://lotnisko-krosno.com.pl/start.aspx

       Nowe dodane na stonie  kkslkrosno.pl/aktualnosci

Drążkiem i piórem:

Teksty z strony http://www.aeroklub-podkarpacki.pl/drazkiem-i-piorem/

 

Kontakt /

SEKRETARZ KLUBU
Zygmunt Bąk
zygabak@wp.pl
503 795 472

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa
Stowarzyszenie Zwykłe 
ul. Żwirki i Wigury 8
38 -400 KROSNO

UWAGA!!! Zarząd KKSL obraduje w Sali Historii i Tradycji (na lotnisku) w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17-tej. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich Członków Klubu i sympatyków lotnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA !!!

 

Nr konta bankowego:

89 8642 1083 2002 8331 2128 0001
Bank Nowy S.A.