Strict Standards: Static function CreoleTypes::getType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 124 Strict Standards: Static function CreoleTypes::getNativeType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 133 Deprecated: Non-static method TrescszczPeer::getAllAktualnosci() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/serwis/trescszcz/trescszcz_serwis.php on line 19 Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa - projekt
KROŚNIEŃSKI KLUB SENIORÓW
LOTNICTWA   im. gen. pilota Ludomiła Rayskiego

Spotkanie wigilijne w Krośnieńskim Klubie Seniorów Lotnictwa /

   Zarząd  Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa serdecznie zaprasza Członków Klubu na spotkanie wigilijne  o godz.15.00  w dniu 17 grudnia 2022 .

   Członkowie Klubu chętni do wzięcia udziału w spotkaniu wigilijnym proszeni są o zgłoszenie telefoniczne do kol. Krystiana Moca  kom.601 435 821 do dnia 10 grudnia.

    Koszt 50 PLN  płatny na miejscu 17 XII 2022 przed rozpoczęciem spotkania.

 

Nadzwyczajne walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

 W dniu 12 listopada 2022 roku w siedzibie Krośnieńskiego Klubu  Seniorów Lotnictwa o godzinie 10.30 tj. w drugim terminie przy niewielkiej frekwencji Członków Klubu rozpoczęło się zapowiadane na ten dzień Nadzwyczajne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za okres 2017-2022.

 

Rozwiń aktualność

Nadzwyczajne walne Zebranie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

 ZARZĄD  KROŚNIEŃSKIEGO  KLUBU  SENIORÓW  LOTNICTWA

ZAPRASZA
na
NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE

które odbędzie się 12 listopada 2022r (sobota) w Sali Historii i Tradycji KKSL
- I  termin godz. 10:00
- II termin godz. 10:30

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania – Prezes.
2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków klubu - Prezes.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta - Prezes.
4. Przyjęcie porządku zebrania- Przewodniczący Zebrania.
5. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną prawomocności
    Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 17.03.2018 do 12.11.2022.
10. Sprawozdanie finansowe - Skarbnik.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14. Rozpatrzenie przez Zebranie odwołania się członka stowarzyszenia od
      decyzji Zarządu skreślającej z listy członków KKSL.
15. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Prezesa Zarządu KKSL.
16. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
17. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie Zebrania.

                                                                                            Za  Zarząd
                                                                                              Prezes KKSL


                                                                                           Andrzej Ulanowski

Uwaga: prosimy o uregulowanie składek członkowskich, które warunkują otrzymanie uprawnienia wyborczego

Rozwiń aktualność

Dni otwarte Aeroklubu 27.08.2022-28.08.2022 /

 W ostatni wakacyjny weekend  27-28 sierpnia 2022 roku Aeroklub Podkarpacki- Szkoła Lotnicza zaprosił mieszkańców Krosna i okolic na Dni Otwarte Aeroklubu. W związku z obchodzonym tradycyjnie w dniu 28 sierpnia Świętem Lotnictwa do pomocy przy organizacji imprezy ochoczo dołączyli członkowie „Reaktor24” i Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Rozwiń aktualność

Życzenia z okazji Święta Lotnictwa ad. 2022 /

  Z okazji przypadającego 28 sierpnia 2022 Święta Lotnictwa Polskiego w imieniu Zarządu Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa  oraz członków-seniorów, składam serdeczne życzenia bezpiecznych i wysokich lotów wszystkim polskim lotnikom – sportowym,cywilnym i wojskowym za ich zauroczenie lotnictwem.

Fascynacja lotnictwem jest piękną pasją, która przynosi satysfakcję i zadowolenie ze spełnienia marzeń o lataniu.

Historia polskiej awiacji jest bogato zapisana pięknymi przykładami do naśladowania, a sukcesy sportowe polskich pilotów są znane na całym świecie. Chciałbym, przypominając zwycięstwo por. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach Challenge  w 1932 roku w Berlinie, życzyć całej społeczności lotniczej wiele radości z codziennego obcowania z lotnictwem. Jednocześnie serdecznie dziękując Wszystkim zrzeszonym za dotychczasową współpracę na rzecz działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im. gen. pil. Ludomiła A. Rayskiego zachęcam do dalszego wspólnego działania.

Zdrowia, satysfakcji i pomyślności oraz wiele radości z dnia codziennego !!!!   

Z lotniczym pozdrowieniem !!!!

 

Sekretarz KKSL Zygmunt Bąk

Rozwiń aktualność

40 lat Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

 W  dniu 13 sierpnia 2022 roku w siedzibie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa odbyło się uroczyste spotkanie ”Z okazji 40 lat działalności KKSL”,na które przybyli  zaproszeni goście oraz liczni członkowie Klubu.

Rozwiń aktualność

Kontakt /

SEKRETARZ KLUBU
Zygmunt Bąk
zygabak@wp.pl
503 795 472

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa
Stowarzyszenie Zwykłe 
ul. Żwirki i Wigury 8
38 -400 KROSNO

UWAGA!!! Zarząd KKSL obraduje w Sali Historii i Tradycji (na lotnisku) w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17-tej. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich Członków Klubu i sympatyków lotnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA !!!

 

Nr konta bankowego:

89 8642 1083 2002 8331 2128 0001
Bank Nowy S.A.