Strict Standards: Static function CreoleTypes::getType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 124 Strict Standards: Static function CreoleTypes::getNativeType() should not be abstract in /home/kksl/public_html/kkslkrosno.pl/libs/orm-propel/creole/classes/creole/CreoleTypes.php on line 133 Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa - projekt
KROŚNIEŃSKI KLUB SENIORÓW
LOTNICTWA   im. gen. pilota Ludomiła Rayskiego

Spotkanie wigilijne w Krośnieńskim Klubie Seniorów Lotnictwa /

   Zarząd  Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa serdecznie zaprasza Członków Klubu na spotkanie wigilijne  o godz.15.00  w dniu 17 grudnia 2022 .

   Członkowie Klubu chętni do wzięcia udziału w spotkaniu wigilijnym proszeni są o zgłoszenie telefoniczne do kol. Krystiana Moca  kom.601 435 821 do dnia 10 grudnia.

    Koszt 50 PLN  płatny na miejscu 17 XII 2022 przed rozpoczęciem spotkania.

 


Nadzwyczajne walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

 W dniu 12 listopada 2022 roku w siedzibie Krośnieńskiego Klubu  Seniorów Lotnictwa o godzinie 10.30 tj. w drugim terminie przy niewielkiej frekwencji Członków Klubu rozpoczęło się zapowiadane na ten dzień Nadzwyczajne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za okres 2017-2022.

 

Rozwiń aktualność

Nadzwyczajne walne Zebranie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

 ZARZĄD  KROŚNIEŃSKIEGO  KLUBU  SENIORÓW  LOTNICTWA

ZAPRASZA
na
NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE

które odbędzie się 12 listopada 2022r (sobota) w Sali Historii i Tradycji KKSL
- I  termin godz. 10:00
- II termin godz. 10:30

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania – Prezes.
2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków klubu - Prezes.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta - Prezes.
4. Przyjęcie porządku zebrania- Przewodniczący Zebrania.
5. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną prawomocności
    Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 17.03.2018 do 12.11.2022.
10. Sprawozdanie finansowe - Skarbnik.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14. Rozpatrzenie przez Zebranie odwołania się członka stowarzyszenia od
      decyzji Zarządu skreślającej z listy członków KKSL.
15. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Prezesa Zarządu KKSL.
16. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
17. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie Zebrania.

                                                                                            Za  Zarząd
                                                                                              Prezes KKSL


                                                                                           Andrzej Ulanowski

Uwaga: prosimy o uregulowanie składek członkowskich, które warunkują otrzymanie uprawnienia wyborczego

Rozwiń aktualność

Pokaż wszystkie aktualności

Władze Krośnieńskiego klubu Seniorów Lotnictwa /


Zarząd KKSL:

  • Andrzej Ulanowski – prezes zarządu
  • Krystian Moc – wiceprezes zarządu
  • Grzegorz Wiśniowski - wiceprezes zarządu
  • Zygmunt Bąk – sekretarz
  • Stanisław Wilk – skarbnik
  • Marian Jakoniuk – członek zarządu
  • Marek Tenerowicz – członek zarządu

 Komisja Rewizyjna:

  • Tadeusz Jurczyk
  • Jan Węgrzyński
  • Jan Gałuszka

Historia /

PATRON KROŚNIEŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW
gen. pil. inż. LUDOMIŁ A. RAYSKI
29.12.1892 - 11.04.1977

 

 

MOTTO:
"Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie wspanialsze wznieść,
Bo na nich się jeszcze święty płomień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I Wy winniście im cześć !!!"
/A. Asnyk/

 

Dokumenty /

Brak treści.

Galeria /

Sala Historii i Tradycji KKSL Krosno

Kontakt /

SEKRETARZ KLUBU
Zygmunt Bąk
zygabak@wp.pl
503 795 472

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa
Stowarzyszenie Zwykłe 
ul. Żwirki i Wigury 8
38 -400 KROSNO

UWAGA!!! Zarząd KKSL obraduje w Sali Historii i Tradycji (na lotnisku) w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17-tej. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich Członków Klubu i sympatyków lotnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA !!!

 

Nr konta bankowego:

89 8642 1083 2002 8331 2128 0001
Bank Nowy S.A.